Onze Herefords

Bij ons op de boerderij worden Hereford runderen gehouden. Een mooi en duurzaam ras! In alle jaargetijden kunnen deze koeien probleemloos buiten verblijven. Het voederrantsoen bestaat alleen uit gras, wat leidt tot kwalitatief goed, eerlijk en smakelijk vlees. En niet onbelangrijk... de  milieubelasting is hierdoor nihil.  

 

 

Herefords